Orlická biliárová ligaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

3Old boys
17. 10. 2021, 13.00
Švamberáci
Old boys
Old Boys
17. 10. 2021, 13.00

  
Švamberáci
Švamberáci
Volná hra
Volná hra
Volná hra
Kádr 52/2
Kádr 52/2
Kádr 52/2
Jednoband
Jednoband
Jednoband
Klofanda Jaroslav Slezák Václav
Volná hraOld boys
Švamberáci
Kádr 52/2Old boys
Švamberáci
JednobandOld boys
Švamberáci
17. 10. 2021, 13.00
Volná hra: 1x 80 / 15

Volná hra: 1x 80 / 15

17. 10. 2021, 13.00
Volná hra: 1x 80 / 15

Volná hra: 1x 80 / 15

17. 10. 2021, 13.00
Volná hra: 1x 80 / 15

Volná hra: 1x 80 / 15

17. 10. 2021, 14.00
Kádr 52/2: 1x 60 / 15

Kádr 52/2: 1x 60 / 15

17. 10. 2021, 14.00
Kádr 52/2: 1x 60 / 15

Kádr 52/2: 1x 60 / 15

17. 10. 2021, 14.00
Kádr 52/2: 1x 60 / 15

Kádr 52/2: 1x 60 / 15

17. 10. 2021, 15.00
Jednoband: 1x 40 / 15

Jednoband: 1x 40 / 15

17. 10. 2021, 15.00
Jednoband: 1x 40 / 15

Jednoband: 1x 40 / 15

17. 10. 2021, 15.00
Jednoband: 1x 40 / 15

Jednoband: 1x 40 / 15